Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
Učitelství matematiky pro SŠ a 2. stupeň ZŠ (3120)
Základní informace
Učitelství matematiky pro SŠ a 2. stupeň ZŠ
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra matematiky a didaktiky matematiky [41-KMDM]
kombinovaný
čeština
Jedná se o tříleté studium určené pro uchazeče, kteří již mají magisterské učitelské vzdělání. Vede k získání osvědčení Učitel střední školy a druhého stupně ZŠ pro předmět matematika.

Viz web stránka katedry kmdm.pedf.cuni.cz, Celoživotní vzdělávání učitelů (plán studia je zde: http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/2017/OKRMA17.html). Rozhodnutí o otevření kurzu bude učiněno v září na základě počtu přihlášených účastníků.
MŠMT
11914/2017-1
Matematika - rozšiřující
Plán zde: http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/2017/OKRMA17.html
Studium probíhá v pátek a sobotu, zhruba každé dva týdny, počínaje říjnem daného školního roku.
20
Absolventi vysokých škol s pedagogickým zaměřením. Magisterské učitelské vzdělání.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Příprava učitelů s předmětovou specializací
vysokoškolské
příspěvky účastníků
profesní vzdělávání, rozšíření kvalifikace (ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., § 22, odst. 2) učitel 2. stupně ZŠ podle zákona č. 563/2004 Sb., § 8, odst. 1, písm. f3.)
Podmínky absolvování a kvalifikace
obhajoba závěrečné práce
ústní zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Kredity se nevyžadují.
učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro SŠ
učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro ZŠ
par. 8 a 9 zákona č. 563/2004 Sb
Garant a místo
doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Katedra matematiky a didaktiky matematiky
Katedra matematiky a didaktiky matematiky
Praha 1, Magdalény Rettigové 4, 3. patro
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr
6
296 (v hodinách celkem)
3 roky
Pátek - Sobota
Poplatky a financování
12000 Kč / rok
400 Kč
400,- Kč elektronická forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: vygenerovaný kód

450,- Kč listinná (papírová) forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: rodné číslo bez lomítka

Při platbách za program/část programu uvádějte:
- variabilní symbol 697717
osvobozeno
Přihláška
PedF UK, Studijní oddělení, Magdalény Rettigové 4, 11639 Praha 1 nebo elektronicky
Studijní oddělení
doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
ivana.merellova@pedf.cuni.cz
221900232
20.08.2019
Ve vyjím. případě lze přijmout i pozdější přihl.
Přijímací zkouška není. Přijímací řízení je formou výběrového řízení.
Další informace
kmdm.pedf.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK