Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
Studium k výkonu specializovaných činností – metodik prevence (303)
Základní informace
Studium k výkonu specializovaných činností – metodik prevence
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra psychologie [41-KPSY]
kombinovaný
čeština
Vzdělávací program je zaměřen především na rozvíjení sociálních dovedností, výcvik v práci se skupinou, hledání možností řešení problematických situací, prohloubení a rozšíření vědomostí a dovedností učitelů pro práci s dětmi s rizikem vzniku sociálně nežádoucího chování.
Podrobné informace najdete také na: http://vpsmp.cz
MŠMT
11914/2017-1
Studium k výkonu specializovaných činností – metodik prevence
4 semestry studia
Celková délka vzdělávacího programu činí 2 roky
250 hodin (220 přímá a nepřímá výuka, 30 stáže)
1x měsíčně v pondělí (celý den) a 3 dny blokové soustředění
Požadované vstupní vzdělání: Požadované vstupní vzdělání: magisterské vzdělání v oblasti
pedagogických věd nebo jiné magisterské vzdělání doplněné (nebo současně zahájené) o vzdělání,
zaměřené na přípravu učitelů, a to v bakalářském studijním programu nebo v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Vzdělávání a výchova – obory jinde neuvedené
Podmínky absolvování a kvalifikace
obhajoba závěrečné práce
ústní zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
získání dalších odborných znalostí v oboru
Školní metodik prevence
§10 vyhl. č. 317/2005
Garant a místo
Mgr. Michaela Titmanová
Katedra psychologie
Katedra psychologie
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr
4
250 (v hodinách celkem)
1x měsíčně v pondělí a 3 dny blokové soustředění
Poplatky a financování
9000 Kč / rok
Při všech platbách uvádějte:
V.S. : 614818
Spec.symbol: rodné číslo
osvobozeno
Přihláška
elektronicky https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_kurz&cid=4330
Studijní oddělení
Mgr. Michaela Titmanová
m16@centrum.cz
221900544
29.06.2018
výběrové řízení
Termín přijímacích zkoušek - výběrové řízení: červenec 2018
Další informace
www.pedf.cuni.cz, http://vpsmp.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK