Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Učitelství odborného výcviku (4327)
Základní informace
Učitelství odborného výcviku
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra informačních technologií a technické výchovy [41-KITTV]
kombinovaný
čeština
Svým obsahovým zaměřením a charakterem by mělo studium absolventy vybavit kompetencemi, resp. způsobilostí pro vedení odborného výcviku či předmětů praktického charakteru na SOŠ, SOU, OU.
MŠMT
11914/2017-1
Učitelství odborného výcviku
ano
Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Příprava učitelů s předmětovou specializací
SŠ s maturitou
Z prostředků účastníka
profesní vzdělávání, získání kvalifikace učitel SŠ podle zákona č. 563/2004 Sb., § 9, odst. 1, písm. c2.) a d2.), nebo odst. 2, písm. d2.), nebo odst. 3, písm. a2.), b2.), a c2.), nebo odst. 5, písm. b2.), nebo odst. 7, písm. a2.) a b)
Podmínky absolvování a kvalifikace
obhajoba závěrečné práce
ústní zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro SŠ
Učitel odborného výcviku
563/2004, § 9
Garant a místo
PaedDr. Ladislav Reitmayer, CSc.
Katedra informačních technologií a technické výchovy
Katedra informačních technologií a technické výchovy
Praha - hlavní budova fakulty
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr, Září
2
330 (v hodinách celkem)
1 pracovní den v týdnu
Poplatky a financování
18309 Kč / program
400 Kč
400,- Kč elektronická forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: vygenerovaný kód

450,- Kč listinná (papírová) forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: rodné číslo bez lomítka

Při platbách za program/část programu uvádějte:
- variabilní symbol 6-527-18

osvobozeno
Přihláška
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, SO, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
Studijní oddělení
Bc. Ivana Merellová
ivana.merellova@pedf.cuni.cz
221900232
07.09.2018
http://it.pedf.cuni.cz/index.php?menu=343
15.6.2018-14.9.2018
Termín výběrového řízení: červen 2018, září 2018
Další informace
http://it.pedf.cuni.cz/index.php?menu=162
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK