Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
Metodika prevence užívání návykových látek Unplugged (4290)
Základní informace
Metodika prevence užívání návykových látek Unplugged
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: 1. lékařská fakulta
Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Praze [11-00611]
prezenční
čeština
Během dvoudenního školení si osvojíte metody pro školní drogovou prevenci určené především pro žáky 6.-7. ročníků ZŠ. Metodika je založena na principu komplexního vlivu sociálního prostředí, to znamená, že lekce jsou zaměřeny jak na přenos informací, tak především na rozvoj intrapersonálních a interpersonálních životních dovedností (life skills).
MŠMT ČR
MSMT-41822/2012-201
Celoživotní vzdělávání nelékařů - na výkon povolání
9. 11. 2017 8.00-16.00 hodin
20. 11. 2017 8.00-16.00 hodin
Kurz je určen především pro školní metodiky prevence.

Podrobnosti v rozvrhu
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Vyhláška 317/2015 Sb., paragraf 9c
Garant a místo
PhDr. Lenka Skácelová
Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Praze
Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 245, 500 03 Hradec Králové
Termín a délka
2017/2018
zimní semestr, Listopad
09.11.2017
Krátkodobé
16 (v hodinách celkem)
9. a 20. 11. 2017
Poplatky a financování
2300 Kč / program
Přihláška
www.ACVZ.cz
Eva Svobodová
esvob@lf1.cuni.cz
224964571
02.11.2017
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK