Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
Intenzivní kurz češtiny pro studenty Erasmus (3806)
Základní informace
Intenzivní kurz češtiny pro studenty Erasmus
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Ústav jazykové a odborné přípravy
Středisko Praha-Krystal [67-17]
celoživotní vzdělávání
čeština jako cizí jazyk
prezenční
čeština
Intenzivní kurz češtiny na úrovních A1–B2 dle aktuálních jazykových znalostí studentů. Kurz je pořádán ve spolupráci s Rektorátem UK a cílovou skupinou jsou univerzitní studenti přijíždějící v rámci výměnného programu Erasmus, kteří se před zahájením semestru chtějí seznámit se základy češtiny.
Intenzivní kurz češtiny pro studenty Erasmus
Třítýdenní kurz češtiny, výuka probíhá od pondělí do pátku. Celkem 75 vyučovacích hodin a 5 doprovodných kulturně-poznávacích aktivit.
Schválení Evropskou kanceláří Rektorátu UK.

Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
7 ECTS
Garant a místo
PhDr. Zdeňka Malá
PhDr. Richard Vacula, Ph.D.
Středisko Praha-Hostivař
Středisko Praha-Krystal
Středisko Praha-Hostivař
Středisko Praha-Krystal
Termín a délka
2018/2019
zimní i letní semestr
Krátkodobé
75 (v hodinách celkem)
75 vyuč. hod a 5 kulturně-poznávacích aktivit
Pondělí - Pátek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
0 EUR / program
osvobozeno
Přihláška
Elektronicky na níže uvedeném e-mailovém kontaktu.
PhDr. Ivana Herglová, Ph.D.
ivana.herglova@ruk.cuni.cz
224491710
01.09.2018
Přesné datum stanovuje RUK.
Další informace
http://www.cuni.cz/UK-4172.html#3
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK