Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Čeština a česká kultura (3848)
Základní informace
Čeština a česká kultura
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Ústav jazykové a odborné přípravy
Středisko Praha-Albertov [67-19]
celoživotní vzdělávání
čeština jako cizí jazyk
prezenční
čeština
Netradiční letní kurz češtiny Čeština a česká kultura je určen zájemcům – cizincům o českou kulturu a české reálie. Kromě intenzivní výuky češtiny jako cizího jazyka na všech jazykových úrovní podle SERR nabízí bohatý kulturní program zaměřený na setkávání se zajímavými osobnostmi českého kulturního a společenského života. Upevnění nebo rozvíjení výchozí jazykové úrovně A0, A1, A2, B1, B2, C1.
Čeština a česká kultura
100 hodin dopolední výuky, 15 odpoledních a víkendových kulturních programů.
Dolní věková hranice 16 let.

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Neudělují se.
Garant a místo
Mgr. Marie Poláčková
Středisko Praha-Albertov
Středisko Praha-Albertov
Termín a délka
2018/2019
Srpen
Krátkodobé
100 (v hodinách celkem)
Pondělí - Neděle
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
915 EUR / měsíc
osvobozeno
Přihláška
Elektronicky na níže uvedených webových stránkách.
Bc. Marcela Gedeonová, DiS.
albertov@ujop.cuni.cz
224921015
26.07.2019
Průběžný příjem přihlášek.
Další informace
http://ujop.cuni.cz/kurz/cestina-a-ceska-kultura
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK