Čeština jako cizí jazyk pro lékaře jednosemestrální (3831)
Základní informace
Čeština jako cizí jazyk pro lékaře jednosemestrální
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Ústav jazykové a odborné přípravy
Středisko Praha-Albertov [67-19]
celoživotní vzdělávání
čeština jako cizí jazyk
odborný jazyk
zkouška z ČJ
zkoušky
prezenční
čeština
Příprava lékařů – cizinců, kteří se připravují na vykonání aprobačních zkoušek, ale i na úspěšné vykonávání lékařské praxe v ČR. Specializovaný kurz Čeština pro lékaře nabízí zájemcům začátečníkům výuku současného českého jazyka doplněnou lekcemi češtiny pro lékaře, zájemcům nezačátečníkům navíc odborný seminář Česká lékařská terminologie. Cílová jazyková úroveň A2, B1 nebo B2 (podle výchozí jazykové úrovně).
Čeština jako cizí jazyk pro lékaře v trvání 5 měsíců
25 hodin týdně (úroveň A2 – 20 hodin všeobecné češtiny a 5 hodin lékařské češtiny, B1, B2 - 19 hodin všeobecné češtiny a 6 hodin lékařské češtiny)
Lékaři

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Neudělují se.
Garant a místo
Mgr. Marie Poláčková
Středisko Praha-Albertov
Středisko Praha-Albertov
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr
1
450 (v hodinách celkem)
Pondělí - Pátek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
1935 EUR / program
osvobozeno
Přihláška
Elektronicky na níže uvedených webových stránkách.
Věra Jičínská
studujop@ujop.cuni.cz
224990420
15.05.2018
31.08.2018 pro studenty bez vízové povinnosti
Další informace
http://ujop.cuni.cz/kurz/albertov-cestina-pro-lekare-semestralni