Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 104)
 
   Přihlásit přes CAS
Pražská německá literatura v 19. a 20. století (4220)
Základní informace
Pražská německá literatura v 19. a 20. století
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra germanistiky [41-KG]
prezenční
čeština
Program bude složen ze dvou třetin z přednáškové výuky a z jedné třetiny z výuky v exteriérech. Proběhne deset sezení v tomto rozvržení:
- 4 přednášky (3 s analýzou textu) – 12 hodin – prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc.
- 3 přednášky (3 s analýzou textu) – 9 hodin – doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc.
- 3 tematické procházky (výuky v exteriéru) – Mgr. Eva Markvartová, Ph.D.
Součástí programu je šest hodin analýzy vybraných reprezentativních textů po druhé až šesté přednášce. Program bude zakončen závěrečnou prací a kolokviem.

Pražská německá literatura v 19. a 20. století
Program v rozsahu 30 hodin (10 x 3 hodiny) pro 30 účastníků.
Obsah programu:
1) Formování něm. lit. v Praze od počátku (tzv. bohemismus) do 70. let 19. stol.
2) Spisovatelé tzv. Rilkovy generace.
3) Tzv. Mladá Praha – literární hnutí a jeho podhoubí – časopisy, vzory, vliv.
4) Proměna paradigmatu něm. lit. – zánik monarchie, vznik republiky, nová lit. organizace, převaha židovských autorů, formování tzv. Pražského kruhu.
5) Max Brod a Franz Kafka.
6) Významní autoři předválečné republiky.
7) Zánik pražské něm. lit. 1939/45 a její pokračování ve válečném a poválečném exilu.
8) Vycházka po něm. lit. stopách na Starém Městě.
9) Vycházka po něm. lit. stopách na Novém Městě.
10) Vycházka po něm. lit. stopách na Malé Straně, Muzeum Franze Kafky v Helgertově cihelně.
30
x

Podmínky absolvování a kvalifikace
obhajoba závěrečné práce
závěrečná písemná práce
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Program bude zakončen závěrečnou prací a kolokviem.
Garant a místo
prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc.
Katedra germanistiky
Katedra germanistiky
Termín a délka
2017/2018
letní semestr, Únor
1
30 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / program
Poplatek za program uhraďte převodem na účet PedF UK: KB, a.s., Praha 1, č. účtu 85236011 kód banky:0100, variabilní symbol: 671618, do zprávy pro příjemce napište jméno účastníka.
osvobozeno
Přihláška
Pedagogická fakulta, M. Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Katedra germanistiky
Monika Mikešová
monika.mikesova@pedf.cuni.cz
221 900 355
31.01.2018
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK