Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 104)
 
   Přihlásit přes CAS
Písnička v MŠ a na I. stupni ZŠ (Učíme děti zpívat) (4209)
Základní informace
Písnička v MŠ a na I. stupni ZŠ (Učíme děti zpívat)
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství [41-UPRPS]
prezenční
čeština
Cílem semináře je seznámit účastníky s metodikou hlasové výchovy dětí v mateřských školách a na 1. stupni základních škol. Naučí účastníky propojit hlas a pohyb a pomoci tak dětem v rozvoji zpěvu a vztahu k hudbě. Zároveň motivuje výběrem vhodných písní pro jednotlivá věková období.
Přípravný kurz vychovatelství
a) Teoretická část:
- Hlasová výchova dětí v MŠ a na 1. st. ZŠ – cvičení uvolňovací, relaxační, aktivizační, dechová, artikulační, cílená cvičení pro navození znělosti hlasu, k rozšíření hlasového rozsahu atp.
- metodika nácviku písní (z pěveckého, intonačního a rytmického hlediska)
- doprovod zpěvu hrou na tělo
- tvorba snadných instrumentálních doprovodů na OI
- ztvárnění pohybem
- výběr vhodných písní pro jednotlivá věková období, obohacení repertoáru jak lidovými, tak i novými umělými písněmi pro děti

b) Praktická část:
Teoretické poznatky budou v průběhu kursu ihned prakticky demonstrovány a cíleně procvičeny.

20
Nejsou.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PaedDr. Alena Tichá, Ph.D.
Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství
Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství
Pedagogická fakulta, Magdaleny Rettigové 4, 116 39, Praha 1
Termín a délka
2017/2018
letní semestr
Krátkodobé
6 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
650 Kč / program
Přihláška
https://goo.gl/forms/73rAX5EA1RVOcQFr1
Mgr. Danuše Dvořáková
danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz
604 967 177
10.05.2018
Další informace
https://uprps.pedf.cuni.cz/UPRPS-276.html#117
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK