Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 104)
 
   Přihlásit přes CAS
Rozezpívání tzv. nezpěváků a hlasová výchova dětí (metodika práce s hudebně a pěvecky méně rozvinutými dětmi) (3749)
Základní informace
Rozezpívání tzv. nezpěváků a hlasová výchova dětí (metodika práce s hudebně a pěvecky méně rozvinutými dětmi)
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství [41-UPRPS]
prezenční
čeština
Cílem semináře je seznámit se s problematikou tzv. nezpěváků a nabídnout cvičení a motivace k nápravě nezpěvnosti. Jde o prakticky zaměřený seminář, kde si účastníci budou moci vše vyzkoušet, a plně tak porozumět příčinám a možnostem nápravy nezpěvnosti. Centrem pozornosti budou: a) metodika hlasové výchovy dětí, b) cvičení vedoucí k rozvoji celkové hudebnosti dítěte.
Přípravný kurz vychovatelství
1) Odborná část:

základní informace z anatomie a fyziologie dětského hlasu a zásady hlasové hygieny,
příčiny a projevy nezpěvnosti dětí - možnosti nápravy,
projevy narušené hlasové funkce u dětí, jejich příčiny a možnosti nápravy,
osvojení konkrétních cvičení, her a metodických postupů, které vedou k nápravě zpěvního a případně i mluvního hlasu dětí,
seznámení s písňovým repertoárem určeným dětem (včetně úprav pro Orffův instrumentář), metodika nácviku


2) Organizační část:

teoretické poznatky budou v průběhu kursu ihned prakticky demonstrovány a cíleně procvičeny
20
Nejsou.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PaedDr. Alena Tichá, Ph.D.
Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství
Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství
Pedagogická fakulta, Magdaleny Rettigové 4, 116 39, Praha 1
Termín a délka
2017/2018
letní semestr
Krátkodobé
6 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
650 Kč / program
Přihláška
https://goo.gl/forms/73rAX5EA1RVOcQFr1
Mgr. Danuše Dvořáková
danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz
604 967 177
03.05.2018
Další informace
http://uprps.pedf.cuni.cz/UPRPS-274.html
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK