Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 104)
 
   Přihlásit přes CAS
Profesní únava hlasu a možnosti nápravy (3766)
Základní informace
Profesní únava hlasu a možnosti nápravy
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství [41-UPRPS]
prezenční
čeština
Prakticky zaměřený seminář dává možnost účastníkům poznat individuální příčiny jejich hlasových obtíží, nabízí však i prevenci těm, jejichž hlas zatím zvládá náročné povolání hlasového profesionála. V semináři budou nabídnuty hry, cvičení a motivace, které vedou k předcházení a k nápravě hlasové únavy. Jde o prakticky zaměřený seminář, v němž bude respektován individuální přístup ke každému účastníku.
Přípravný kurz vychovatelství
1) Odborná část:

základní informace z anatomie a fyziologie hlasu a zásady hlasové hygieny,
příčiny hlasové únavy a následných hlasových poruch,
osvojení konkrétních hlasových cvičení směřujících k reedukaci hlasu,
postupy a zásady uplatňované při nápravě chybné hlasové funkce.

2) Organizační část:

V průběhu šestihodinového bloku si bude moci každý z účastníků individuálně ujasnit příčiny svého hlasového problému, objevit cestu jeho nápravy a v opakovaném setkání (opakovaném procvičování v rámci bloku) se pokusit opravit svůj chybný stereotyp tvoření hlasu.
20
Nejsou.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PaedDr. Alena Tichá, Ph.D.
Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství
Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství
Pedagogická fakulta, Magdaleny Rettigové 4, 116 39, Praha 1
Termín a délka
2017/2018
letní semestr
Krátkodobé
6 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
650 Kč / program
Přihláška
https://goo.gl/forms/73rAX5EA1RVOcQFr1
Mgr. Danuše Dvořáková
danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz
604 967 177
10.05.2018
Další informace
http://uprps.pedf.cuni.cz/UPRPS-274.html
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK