Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 104)
 
   Přihlásit přes CAS
Kurz prevence šikanování ve školách (3746)
Základní informace
Kurz prevence šikanování ve školách
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství [41-UPRPS]
prezenční
čeština
Cílem vzdělávací akce je poskytnout frekventantům systematičtější vzdělání v oblasti prevence šikanování. To zahrnuje porozumění speciální i obecné teorii školního šikanování. Zejména je však kladen důraz na praktické zvládnutí diferenciální diagnostiky a alternativní léčby šikanování. Patří sem odborné využívání čtyř základních skupin scénářů, připravenost na vytváření efektivního celoškolního programu proti šikanování, orientace a minimální připravenost ve strategiích a metodách na řešení zárodečných a počátečních podob šikanování ve školní třídě. Získané kompetence jsou základem pro vybudování bezpečné systémové ochrany dětí před šikanováním.
MŠMT
Přípravný kurz vychovatelství
a) Základní kurz - první pomoc při šikanování
Praktické zvládnutí metod první pomoci pro počáteční i pokročilé šikany s běžnou i neobvyklou formou. Orientace ve strategiích prevence tohoto destruktivního fenoménu.
Metodika diagnostiky a nápravy, nácvik základní i specifické řady případů. Jak se naučit nejen preventivní strategiím, ale i jak postupovat, když dojde k výbuchu a provalení šikanování, a co vůbec dělat, když máme podezření, že se ve třídní skupině šikana rozmohla.

b) Program proti šikanování jako součást školního vzdělávacího programu
Ověřené intervenční programy ve světě a v ČR. Teorie a metodika Českého školního programu proti šikanování. Vytváření vlastního programu podle rámcové struktury ve skupinách. Minimální program specifické a sekundární primární prevence v rámci třídních hodin nebo občanské výchovy.

c) Řešení modelových situací
Společné hledání bezpečných a účinných řešení u konkrétních případů. Rozbory vlastních zkušeností účastníků s řešením případů šikanování. Podělení se o zkušenosti z preventivní praxe šikanování – ze zavádění speciálního programu proti šikaně. Posouzení bezpečnosti a účinnosti u konkrétních postupů.
20
Nejsou.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PaedDr. Michal Kolář
Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství
Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství
Termín a délka
2017/2018
letní semestr, Červen
Krátkodobé
24 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
2200 Kč / program
Přihláška
http://uprps.pedf.cuni.cz/UPRPS-274.html
Mgr. Danuše Dvořáková
danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz
604 967 177
05.06.2018
Další informace
https://uprps.pedf.cuni.cz/UPRPS-276.html#124
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK