Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Ochrana osobních údajů - Kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR jako vzdělávací program pro průběžné vzdělávání pro úředníky (4179)
Základní informace
Ochrana osobních údajů - Kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR jako vzdělávací program pro průběžné vzdělávání pro úředníky
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Právnická fakulta
Ústav pro další vzdělávání právníků - JURIDIKUM [22-J]
prezenční
čeština
Cíl studia:
Cílem kurzu je seznámit posluchače s úpravní úpravou na ochranu osobních údajů jak v její obecné rovině (zák. č. 101/2000 Sb., obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů), tak z hlediska jimi vykonávaných činností a jimi zpracovávané agendy ( např. zveřejňování záznamů z jednání obecního zastupitelstva obce atp.). Výklad právní úpravy je doplněn o příklady z aplikační praxe, včetně odkazu na relevantní judikaturu a metodická doporučení jak Úřadu pro ochranu osobních údajů, tak evropských orgánů činných v této oblasti, to vše tak, aby posluchač získal potřebné znalosti pro odpovídající praktické uplatnění právní úpravy při své úřední činnosti. Získané poznatky budou mj. procvičovány na případových studiích.
Organizace studia: Kurz je dvoudenní v rozsahu 14 hodin.
Kurz povede garant kurzu JUDr. Jakub Morávek, Ph. D. JUDr. Morávek se věnuje problematice ochrany osobních údajů více jak deset let. Vedle akademického zkoumání problematiky má bohaté zkušenosti z aplikační praxe, jednak ze svého působení na Úřadu pro ochranu osobních údajů, kde vykonával funkci ředitele odboru, do jehož gesce spadala příprava rozhodnutí předsedy úřadu o odvolání proti prvostupňovým správním rozhodnutí a zastupování úřadu ve správním soudnictví, a jednak ze svého působení v advokacii.

Ochrana osobních údajů
Obsahová náplň:
1. Úvod do problematiky
2. Prameny právní úpravy na ochranu osobních údajů a působnost pramenů ( zák. č. 101/200 Sb. a obecné nařízení o ochraně osobních údajů), včetně postavení v právním řádu České republiky
3. Základní pojmosloví ochrany osobních údajů (ve světle rozhodovací praxe vysokých soudů, mezinárodních soudních institucí a doporučení evropských orgánů)
4. Základní práva a povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů, základní rámec zpracování osobních údajů, včetně příkladů z aplikační praxe.
5. Vztah správce a zpracovatele osobních údajů
6. Úřad pro ochranu osobních údajů a jeho působnost
7. Základní otázky předávání osobních údajů do třetích zemí
8. Ochrana osobních údajů v aplikační praxi územně správních celků – praktické příklady a případové studie
Forma výuky:
Přednášky a vypracování příkladů
žádné

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení
Termín a délka
2017/2018
letní semestr
1
14 (v hodinách celkem)
4.5.2018
11.5.2018
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
4400 Kč / program
Přihláška
Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
Ústav pro další vzdělávání právníků - JURIDIKUM
Danuše Kučírková
Kucirkov@prf.cuni.cz
221 005 503
24.04.2018
Další informace
ODKAZ NA PŘIHLÁŠKU: https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_kurz&cid=4179
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK