Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 104)
 
   Přihlásit přes CAS
Kurz celoživotního vzdělávání (podle novely § 60 zákona o vysokých školách) (4166)
Základní informace
Kurz celoživotního vzdělávání (podle novely § 60 zákona o vysokých školách)
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Právnická fakulta
Studijní oddělení [22-SO]
prezenční
čeština
Kurz tvoří všechny obligatorní předměty předepsané pro 1. ročník řádného studia studijním plánem. Studijní plán kurzu je vždy v měsíci červnu zveřejněn na webových stránkách fakulty.
Kurz celoživotního vzdělávání (podle novely § 60 zákona o vysokých školách)
ano
240
Nepřijatý uchazeč v přijímacím řízení na PF UK v Praze pro akademický rok 2017/2018, podání písemné přihlášky (nikoliv e-mailem) do stanoveného termínu, s identifikačními údaji uchazeče (jméno, příjmení, datum narození, bydliště) a výslovným označením, že jde o kurz CŽV, předložení ověřené kopie maturitního vysvědčení (nebyla-li předložena do přijímacího řízení).

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
nekreditní studium
Garant a místo
doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
Ústav pro další vzdělávání právníků - JURIDIKUM
Katedra národního hospodářství
Katedra politologie a sociologie
Katedra právních dějin
Katedra teorie práva a právních učení
Katedra ústavního práva
Termín a délka
2017/2018
zimní semestr
2
72 (v hodinách celkem)
9/M
Čtvrtek - Pátek
Sobota
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
48000 Kč / program
Celá částka je splatná v období od podepsání smlouvy o kurzu do zápisu do kurzu (zpravidla na začátku měsíce října). Splátky této částky nejsou možné.
osvobozeno
Přihláška
Právnická fakulta UK v Praze, studijní oddělení, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
Studijní oddělení
Mgr. Jaroslav Prouza
prouza@prf.cuni.cz
221005243
08.09.2017
Další informace
http://www.prf.cuni.cz/podminky-pro-rok-2017-2018-1404054423.html
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK