Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 104)
 
   Přihlásit přes CAS
Rétorika a prezentace pro pokročilé (4149)
Základní informace
Rétorika a prezentace pro pokročilé
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Přírodovědecká fakulta
Oddělení podpory vědy [31-650]
prezenční
čeština
INTENZIVNÍ KURZ pro doktorandy a zaměstnance PřF UK
3.-7.10.2018
Příjezd v podvečer prvního dne, odjezd v podvečer posledního.

Navazující kurz - podmínkou účasti v kurzu je absolvování kurzu CŽV: Praktická rétorika a prezentace.


Garantem rétorické části kurzu je doc. Václav Martinec.
Garantem části kurzu Prezentační dovednosti je Mgr. Helena Ferklová
Rétorika a prezentace pro pokročilé
Čtyři intenzivní dny.

OBSAH - Co Vás naučíme?
Zopakujeme si „Sedmero srozumitelné a příjemně znějící mluvy“.
Podrobněji a delší dobu se budeme zabývat šestým bodem Sedmera: modulací mluvy a proměnou její barevnosti.
Budeme hledat souvislost mezi dramatičností uměleckého textu a odborné práce – a jak tuto kvalitu využít, abyste dokázali své posluchače plně zaujmout.
Budeme pokračovat v osvojení si návyku prezentátorské reflexe a sebereflexe.
Prohloubíme si improvizační dovednosti: koncentraci, pohotovost, spolupráci. Pohrajeme si s metaforami a analogiemi, příběhy. A v neposlední řadě se potrénujeme proti trémě - posílíme komfortní prožívání nečekaných situací, odbouráme úlekové reakce.

Další témata a úpravy programu dle přání účastníků.
24
Zájemci musí být doktorandy nebo akademickými pracovníky Přírodovědecké fakulty UK v aktuálním akademickém roce. Jedná se o navazující kurz - podmínkou účasti v kurzu je absolvování kurzu CŽV: Praktická rétorika a prezentace.

Absolvování školení o bezpečnosti práce v úvodu kurzu (poučení o povinnostech účastníků CŽV z hlediska pravidel bezpečnosti práce, ochrany zdraví, požární ochrany a předcházení škodám při výuce v terénu), absolvování školení účastníci stvrdí na místě svým podpisem na prezenční listinu. Písemné potvrzení o uzavření licenční smlouvy o pořizování a využívání fotografií a audiovizuálního záznamu na kurzu (součástí kurzu je videotrénink). Licenční smlouvu účastníci stvrdí na místě svým podpisem.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Osvědčení o absolvování kurzu
Garant a místo
Mgr. Helena Ferklová
Oddělení podpory vědy
Oddělení podpory vědy
Pec pod Sněžkou - Horská chata Univerzity Karlovy
Termín a délka
2017/2018
zimní semestr, Říjen
Krátkodobé
41 (v hodinách celkem)
Čtyři intenzivní dny. Průměrná zátěž 9 hod./den.
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
1750 Kč / program
Kurzovné, ubytování a strava (plná penze).
Přihláška
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1k1iEcH_BIVow8lJGpbSmaVVtUaE-FHgY9gcr9L3q8uk/edit?usp=sharing
Mgr. Helena Ferklová
helena.ferklova@natur.cuni.cz
221951968
30.09.2018
Zájemci se přihlašují zápisem do tabulky: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1k1iEcH_BIVow8lJGpbSmaVVtUaE-FHgY9gcr9L3q8uk/edit?usp=sharing
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK