Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
Metodika prevence pro 1. stupeň základní školy "Kočičí zahrada" (4122)
Základní informace
Metodika prevence pro 1. stupeň základní školy "Kočičí zahrada"
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: 1. lékařská fakulta
Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Praze [11-00611]
prezenční
čeština
Metodika prevence pro 1. stupeň základní školy.
Rozvoj sociálních dovedností dětí v rámci prevence rizikového chování.
MŠMT ČR
41822/2012-201
Celoživotní vzdělávání nelékařů - na výkon povolání
29. 9. 2017 8 hodin kurz
22. 12. 2017 6 hodin následná supervize
Kurz je určený pro pedagogy 1. stupně ZŠ.

Podrobnosti v rozvrhu
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
získání dalších odborných znalostí v oboru
Vyhláška 317/2005 Sb., paragraf 9c
Garant a místo
PhDr. Lenka Skácelová
Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Praze
Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání
Základní škola Šumperk, Šumavská 21, 787 01 Šumperk
Termín a délka
2017/2018
zimní semestr, Září
29.09.2017
Krátkodobé
14 (v hodinách celkem)
29.9. a 22.12.2017
Poplatky a financování
2000 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
www.acvz.cz
Děkanát
Eva Svobodová
esvob@lf1.cuni.cz
224964571
11.09.2017
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK