Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Přípravný kurz pro zájemce o studium (2726)
Základní informace
Přípravný kurz pro zájemce o studium
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Děkanát fakulty [16-77777]
distanční
čeština
Příprava k přijímacím zkouškám na bakalářské a magisterské studium v oblasti chemie, biologie a botaniky.

webová adresa: http://www.faf.cuni.cz/Prihlaseni/Bakalarske-a-magisterske-studium/Pripravny-kurz/
Přípravný kurz pro zájemce o studium
Předpokládané TERMÍNY KONÁNÍ:
25. 11. 2017
09. 12. 2017
06. 01. 2018
20. 01. 2018
03. 02. 2018
17. 02. 2018
03. 03. 2018
17. 03. 2018
120
1)Podání přihlášky na přípravný kurz
2) Uhrazení poplatku ve výši, stanovené podle termínu, od kdy se zájemce do kurzu zapojí

Přihláška musí být podána nejpozději den před nástupem na kurz (je možno se zapojit do kurzu i po zahájení kurzu a to za sníženou úhradu). I poplatek za přípravný kurz musí být uhrazen nejpozději den před nástupem do kurzu. Doklad o úhradě přinese uchazeč k prezentaci.

Všichni zájemci, kteří se přihlásí a uhradí stanovený poplatek před nástupem na kurz, jsou do kurzu zařazeni. Fakulta již nezasílá žádné vyrozumění o přijetí.

Absolvování tohoto kurzu nenahrazuje přijetí na Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové. Pro přijetí musí absolventi kurzu ještě splnit podmínky řádného přijímacího řízení.
Ubytování pro účastníky kurzu fakulta nezajišťuje.

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
nestanoví se
Garant a místo
prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.
Děkanát fakulty
Katedra biologických a lékařských věd
Katedra farmaceutické botaniky
Katedra organické a bioorganické chemie
Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové
Termín a délka
2017/2018
zimní semestr, Listopad
2
48 (v hodinách celkem)
8 sobot
Sobota
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
2800 Kč / program
Číslo účtu 153149607/0300 ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové

var.symbol: ID číslo přihlášky (vygenerováno v rámci podání elektronické přihlášky) nebo var. symbol 65359 (v případě papírové přihlášky)
specifický symbol: 9999 (u elektronické přihlášky) nebo prvních šest čísel u rodného čísla uchazeče (u papírové přihlášky)
konstantní symbol 379
IBAN number: CZ43 0300 0000 0001 5314 9607
Swift: CEKOCZPP


Cena celého kurzu: 2.800,- Kč *) (celý kurz = 8 vyučovacích dnů)

*) Cena kurzu v případě pozdějšího nástupu do přípravného kurzu:
nástup od 09. 12. 2017 2.450,- Kč
nástup od 06. 01. 2018 2.100,- Kč
nástup od 20. 01. 2018 1.750,- Kč
nástup od 03. 02. 2018 1.400,- Kč
nástup od 17. 02. 2018 1.050,- Kč
nástup od 03. 03. 2018 700,- Kč
nástup od 17. 03. 2018 350,- Kč

základní
Přihláška
Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové
Děkanát fakulty
Vlasta Shejbalová
studijni@faf.cuni.cz
495067111
24.11.2017
do kurzu je možno se zařadit i v jeho průběhu
Po zahájení kurzu bude možné podat přihlášku pouze v papírové podobě. Přihláška je uveřejněna na této webové adrese http://www.faf.cuni.cz/Prihlaseni/Bakalarske-a-magisterske-studium/Pripravny-kurz/
Další informace
http://www.faf.cuni.cz/Prihlaseni/Bakalarske-a-magisterske-studium/Pripravny-kurz/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK