Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
Anglický jazyk pro 2. stupeň ZŠ a SŠ (257)
Základní informace
Anglický jazyk pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra anglického jazyka a literatury [41-KAJL]
kombinovaný
angličtina
Informace na
webu katedry anglického jazyka a literatury: http://webkajl.pedf.cuni.cz
www.pedf.cuni.cz/uprps
ano
Požadované vstupní vzdělání: Mgr.učitelství

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Příprava učitelů s předmětovou specializací
vysokoškolské
příspěvky účastníků
profesní vzdělávání, rozšíření kvalifikace (ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., § 22, odst. 2) učitel 2. stupně ZŠ podle zákona č. 563/2004 Sb., § 8, odst. 1, písm. f3.)
Podmínky absolvování a kvalifikace
obhajoba závěrečné práce
ústní zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro SŠ
učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro ZŠ
Garant a místo
PhDr. Bohuslav Dvořák
Katedra anglického jazyka a literatury
Katedra anglického jazyka a literatury
Termín a délka
2011/2012
zimní semestr
4
0 (v hodinách celkem)
260 hodin
Úterý
Poplatky a financování
16500 Kč / rok
590  
Při všech platbách uvádějte:
V.S.: číslo programu 698211
Spec.symbol: rodné číslo
osvobozeno
Přihláška
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta,Studijní oddělení, M. D.Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Studijní oddělení
Bc. Ivana Merellová
ivana.merellova@pedf.cuni.cz
221 900 232
15.06.2011
Písemná zkouška z anglického jazyka - ukázky přijímacích testů k dispozici na webových stránkách katedry.
Další informace
http://webkajl.pedf.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK