Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Úvod do teologických nauk (186)
Základní informace
Úvod do teologických nauk
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Katolická teologická fakulta
Děkanát KTF [26-KTF]
celoživotní vzdělávání
kurzy
kombinovaný
čeština
Program je koncipován jako tříletý vzdělávací cyklus, který umožní získání základní orientace v teologických naukách a kompetenci pro bakalářské studium v oboru Teologické nauky. Úspěšní absolventi programu celoživotního vzdělávání mohou pokračovat v řádném kombinovaném studiu a získat titul bakalář.
Úvod do teologických nauk
ne
Písemný test skládající se ze 3 částí: a)základní znalosti z biblistiky, katolické věrouky (dogmatika, morálka, spirituální teologie), liturgiky a přehledu o životě katolické církve; b)kulturně-společenský přehled včetně církevních dějin světových i českých; c)písemná interpretace zadaného teologického textu.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
viz bakalářský program "Teologické nauky"
Garant a místo
ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D.
Děkanát KTF
??? (26-KTE)
Vazební věznice Praha-Ruzyně
Termín a délka
2017/2018
zimní semestr
6
144 (v hodinách celkem)
18/D
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
10000 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
Thákurova 3, 16000 Praha 6
Děkanát KTF
Bc. Eva Roškotová
roskotova@ktf.cuni.cz
220181394
30.09.2017
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK