Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 104)
 
   Přihlásit přes CAS
Dějiny pravěku a pravěké hmotné kultury (4099)
Základní informace
Dějiny pravěku a pravěké hmotné kultury
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Katolická teologická fakulta
Ústav dějin křesťanského umění [26-UDKU]
prezenční
čeština
Cílem kurzu je porozumění a pochopení prehistorického vývoje území Čech a Moravy, resp. širší střední Evropy. Kurz si rovněž klade za cíl prezentovat vhodnou formou vývoj prehistorické společnosti v jejich nejrůznějších aspektech, jako jsou dějiny hmotné kultury, dějiny pohřbívání, variabilita pravěkých sídel, sociální struktura, vznik řemesel, obchodu, apod. Absolvent kurzu zároveň snáze pochopí základy vývoje, na který bezprostředně navázal raný středověk, coby období konstituce raného českého státu, apod.
Dějiny pravěku a pravěké hmotné kultury
1. semestr

a) nástin chronologického členění českého a moravského pravěku
starší doba kamenná, mladší doba kamenná, pozdní doba kamenná, doba bronzová, doba železná, doba římská a stěhování národů

b) charakter pravěkého náboženství
kult a kultovní areály, náboženské projevy v hmotné kultuře

c) dějiny sídlení
základní typy sídelních forem, vývoj obytných prostor

d) dějiny pohřbívání
vývoj pohřebního rituálu, jednotlivé formy pohřbů


2. semestr

a) každodennost pravěkých komunit Čech a Moravy
obživa, zemědělství, řemeslo

b) komunikace a interregionální obchodní spojnice pravěké Evropy
obchod, středomořské importy, suroviny, apod.

c) hmotná kultura pravěkých komunit I.
keramika, nástroje, zbraně,

d) hmotná kultura pravěkých komunit II.
šperk, oděv
Podání přihlášky a složení poplatku.

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
není stanoveno
Garant a místo
PhDr. Mgr. Martin Trefný, Ph.D.
Ústav dějin křesťanského umění
Ústav dějin křesťanského umění
Podřipské muzeum, Roudnice nad Labem
Termín a délka
2017/2018
zimní semestr
2
8 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
800 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
Katolická teologická fakulta UK, Thákurova 3, 160 00 Praha 6
Děkanát KTF
Bc. Eva Roškotová
roskotova@ktf.cuni.cz
220181383
30.09.2017
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK