Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
Metodika prevence pro 1. stupeň základní školy "Kočičí zahrada" (4086)
Základní informace
Metodika prevence pro 1. stupeň základní školy "Kočičí zahrada"
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: 1. lékařská fakulta
Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Praze [11-00611]
prezenční
čeština
Metodika prevence pro 1. stupeň základní školy.
Rozvoj sociálních dovedností dětí v rámci prevence rizikového chování.
MŠMT
41822/2012-201
Celoživotní vzdělávání nelékařů - na výkon povolání
27. 6. 2017 8 hodin kurz
3. 11. 2017 6 hodin následná supervize
Kurz je určený pro pedagogy 1. stupně ZŠ.

Podrobnosti v rozvrhu
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
získání dalších odborných znalostí v oboru
Vyhláška 317/2005 Sb., paragraf 9c
Garant a místo
PhDr. Lenka Skácelová
Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Praze
Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání
Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary, p.o., K. H. Máchy 1276, Sokolov
Termín a délka
2017/2018
letní semestr, Červen
27.06.2017
Krátkodobé
14 (v hodinách celkem)
27.6. a 3.11..2017
3.11.2017
Poplatky a financování
2000 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
www.acvz.cz
Děkanát
Eva Svobodová
esvob@lf1.cuni.cz
224964571
02.10.2017
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK