Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - Informační a komunikační technologie (2454)
Základní informace
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - Informační a komunikační technologie
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra informačních technologií a technické výchovy [41-KITTV]
kombinovaný
čeština
http://it.pedf.cuni.cz/index.php?menu=354
MŠMT
MSMT - 12872/2011-25
Informační a komunikační technologie - rozšiřující
ano
20
Studium je určeno pro:
- učitele základních a středních škol, kteří získali odbornou kvalifikaci učitele všeobecně vzdělávacích předmětů druhého stupně ZŠ nebo kvalifikaci učitele všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ školy, dle § 8 a § § 9 zákona č. 563/2004 Sb., a nemají aprobaci pro výuku informační a komunikační technologie.
- absolventy akreditovaných magisterských (neučitelských) studijních programů, kteří současně studují
v programu CŽV zaměřeném na přípravu učitelů.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Příprava učitelů bez předmětové specializace
Podmínky absolvování a kvalifikace
obhajoba závěrečné práce
ústní zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro SŠ
učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro ZŠ
Osvědčení o absolvování studia k rozšíření odborné kvalifikace vydané vzdělávací institucí v souladu s ustanovením § 24 odst. 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
Garant a místo
PhDr. Josef Procházka, Ph.D.
Katedra informačních technologií a technické výchovy
Katedra informačních technologií a technické výchovy
Praha
Termín a délka
2017/2018
zimní semestr
3
416 (v hodinách celkem)
Jednou týdně (v pátek)
Poplatky a financování
24600 Kč / program
400 Kč
400,- Kč elektronická forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: vygenerovaný kód
450,- Kč listinná (papírová) forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: rodné číslo bez lomítka

Při platbách za program/část programu uvádějte:
- variabilní symbol: 697417
Výše školného za celé studium (3 semestry) je stanovena na 24.600,- Kč. Školné se platí před začátkem prvního semestru.


osvobozeno
Přihláška
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, SO, Magdalény Rettigové 4, Praha 1, 116 39
Studijní oddělení
Bc. Ivana Merellová
ivana.merellova@pedf.cuni.cz
221900232
30.06.2018
Termín výběrového řízení: leden 2018.
Přijato bude prvních 20 uchazečů splňujících vstupní požadavky na uchazeče.
Další informace
http://it.pedf.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK