Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
CŽV 4 - Posilování jazykových a odborných kompetencí (POJOK) (27)
Základní informace
CŽV 4 - Posilování jazykových a odborných kompetencí (POJOK)
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Fakulta humanitních studií
Studijní oddělení [24-SO]
prezenční
čeština
Výuka českého jazyka a odborných humanitních předmětů pro účastníky programu Uniprep.
Posilování jazykových a odborných kompetencí
ano
130
přijímací řízení

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
speciální studijní program
Garant a místo
Mgr. Eliška Pincová
Sekretariát bakalářského studia
Sekretariát bakalářského studia
Termín a délka
2016/2017
zimní semestr
2
96 (v hodinách celkem)
12/M
Pondělí - Čtvrtek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
10000 Kč / semestr
Program je placený, výše poplatku je 10000 Kč ročně, studenti programu Uniprep platí pouze 4000, ve smyslu smlouvy o spolupráci mezi Uniprep a UK FHS, podle níž Uniprep poskytuje fakultě další prostředky na rozvoj distančních a kombinovaných forem studia, rozvoj publikačních možností apod.
This is a paid program, the charge is 10000 CZK per year, the students of Uniprep pay only 4000 CZK along the contract about cooperation between Uniprep and UK FHS. According the contract Uniprep provides the faculty another resources for the development of distance and combined form of studies, the development of publishing opportunities etc.
osvobozeno
Přihláška
Miroslava Havelková, FHS UK, U Kříže 8, 158 00 Praha 5
Sekretariát děkana
Mgr. Miroslava Havelková
miroslava.havelkova@fhs.cuni.cz
251080390
30.09.2016
Další informace
http://fhs.cuni.cz/FHS-711.html
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK