Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
Anglický jazyk (úroveň K1 - K7) (CZVEN)
Základní informace
Anglický jazyk (úroveň K1 - K7)
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Přírodovědecká fakulta
Oddělení podpory vědy [31-650]
prezenční
čeština
Zápis do programu celoživotního vzdělávání - anglický jazyk.
Anglický jazyk (úroveň K1 - K7)
ne
Uchazeč je povinen seznámit se s Plným zněním pravidel výuky anglického jazyka!(Dostupné ze stránky zde: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/anglicky-jazyk/plne-zneni-pravidel)
Přihlášením se do programu celoživotního vzdělávání - anglický jazyk vyjadřuje uchazeč souhlas s těmito pravidly.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
Mgr. Irena Antonová
Oddělení podpory vědy
Ústav jazykové a odborné přípravy
areál Albertov
Termín a délka
2017/2018
zimní semestr
1
1 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
6000 Kč / rok
Student se na nákladech jednotlivých kurzů spolupodílí částkou stanovenou pro aktuální akademický rok. Cena kurzů se odvíjí od studentovy pokročilosti v jazyce a stupně studia od 1200 Kč - 6000 Kč.
osvobozeno
Přihláška
https://is.cuni.cz/studium/login.php?do=prihlaska
Oddělení podpory vědy
Mgr. Irena Antonová
Bc. Veronika Fialová
veronika.tesarikova@natur.cuni.cz
221951067
27.09.2017
podávání přihlášek je možné od 12.9.2017
Do programu se student hlásí pomocí přihlášky v SIS (po přihlášení do systému). Hlásí se do zájmového kurzu CŽV s názvem “Anglický jazyk (úroveň K1 - K7)”
Další informace
http://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/agenda-bc-mgr/vyuka-cizich-jazyku/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK