Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 104)
 
   Přihlásit přes CAS
Čeština jako cizí jazyk pro lékaře v trvání 10 měsíců v rozsahu 25 vyučovacích hodin týdně (3830)
Základní informace
Čeština jako cizí jazyk pro lékaře v trvání 10 měsíců v rozsahu 25 vyučovacích hodin týdně
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Ústav jazykové a odborné přípravy
Středisko Praha-Albertov [67-19]
celoživotní vzdělávání
čeština jako cizí jazyk
odborný jazyk
zkouška z ČJ
prezenční
čeština
Příprava lékařů – cizinců nejen na úspěšné vykonání aprobačních zkoušek, ale i na úspěšné vykonávání lékařské praxe v ČR. Specializovaný kurz Čeština pro lékaře nabízí zájemcům začátečníkům výuku současného českého jazyka doplněnou lekcemi češtiny pro lékaře, zájemcům nezačátečníkům navíc odborný seminář Česká lékařská terminologie. Cílová jazyková úroveň A2, B1 nebo B2 (podle výchozí jazykové úrovně).
Čeština jako cizí jazyk pro lékaře v trvání 10 měsíců v rozsahu 25 vyučovacích hodin týdně
25 hodin týdně (v prvním semestru 20 hodin všeobecné češtiny a 5 hodin lékařské češtiny, v druhém semestru 19 hodin všeobecné češtiny a 6 hodin lékařské češtiny)
Lékaři

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Neudělují se.
Garant a místo
Mgr. Marie Poláčková
Středisko Praha-Albertov
Středisko Praha-Albertov
Termín a délka
2017/2018
zimní i letní semestr
2
900 (v hodinách celkem)
Pondělí - Pátek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
3750 EUR / program
osvobozeno
Přihláška
Elektronicky na níže uvedených webových stránkách.
Věra Jičínská
studujop@ujop.cuni.cz
224990420
30.04.2017
31.08.2017 pro studenty bez vízové povinnosti
Další informace
http://ujop.cuni.cz/kurz/cestina-pro-lekare-pripravny-intezivni-kurz?from=6
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK