Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 104)
 
   Přihlásit přes CAS
Pomaturitní přípravný roční kurz pro české studenty ke studiu na VŠ v rozsahu 20 vyučovacích hodin týdně (3776)
Základní informace
Pomaturitní přípravný roční kurz pro české studenty ke studiu na VŠ v rozsahu 20 vyučovacích hodin týdně
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Ústav jazykové a odborné přípravy
Středisko Dobruška [67-20]
celoživotní vzdělávání
příprava ke studiu na VŠ
prezenční
čeština
Příprava českých studentů (pomaturantů) k úspěšnému složení přijímacích zkoušek na VŠ. Příprava na studium oborů: všeobecné lékařství, zubní lékařství, veterinární lékařství, farmacie a daší přírodovědné obory – biologie, chemie, fyzika.
Pomaturitní přípravný roční kurz pro české studenty ke studiu na VŠ v rozsahu 20 vyučovacích hodin týdně
17 hod. týdně – odborné předměty, 3 hod. týdně AJ
Dokončené úplné SŠ vzdělání.

Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Neudělují se.
Garant a místo
Mgr. Karel Cejnar
Středisko Dobruška
Středisko Dobruška
Termín a délka
2017/2018
Říjen
2
615 (v hodinách celkem)
Pondělí - Čtvrtek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
12800 Kč / semestr
550 Kč
osvobozeno
Přihláška
Elektronicky na níže uvedených webových stránkách.
Mgr. Karel Cejnar
karel.cejnar@ujop.cuni.cz
494623001
30.09.2017
Průběžný příjem přihlášek v průběhu akad. roku.
Další informace
http:/ujop.cuni.cz/kurz/priprava-ke-studiu-na-lekarskych-fakultach
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK