Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
CŽV 1 - Základy humanitní vzdělanosti ("Nultý ročník") (1123)
Základní informace
CŽV 1 - Základy humanitní vzdělanosti ("Nultý ročník")
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Fakulta humanitních studií
Sekretariát bakalářského studia [24-SBS]
prezenční
čeština
Roční program, který je primárně určen pro nepřijaté uchazeče o bakalářské studium na UK FHS v přijímacím řízení pro akademický rok 2018/2019. Posluchači plní stejné studijní povinnosti jako řádní studenti 1. ročníku bakalářského oboru SHV. V rámci programu je též možné si dle svého výběru prostřednictvím webové registrace zapsat povinně volitelné předměty z nabídky zejména bakalářského Studia humanitní vzdělanosti (v semestru si lze zapsat maximálně 18 kurzů mimo předměty UPCES /předměty s kódy YBAU/, předměty CET /předměty s kódy YBAC/ a předměty, jejichž plnění je podmíněno prerekvizitou), ale též po dohodě i z nabídky předmětů ostatních kateder. Na účastníka se v přiměřené míře vztahují všechna práva a povinnosti dané SaZŘ UK a Pravidly pro organizaci studia, zejména pak možnost skládat ze zapsaných předmětů kontroly studia dle shodných pravidel jako studenti studia řádného. Účastník programu nesmí mít současně žádné aktivní ani přerušené studium žádného studijního oboru v rámci UK FHS, současně je též vyloučena možnost zapisovat si v rámci tohoto programu předměty z nabídky jiných fakult. Posluchači je na konci programu na požádání vydán transkript.
Humanitní studia
CŽV 1 - Základy humanitní vzdělanosti ("Nultý ročník")
ne
Program je primárně určen pro nepřijaté uchazeče o bakalářské studium SHV na UK FHS v přijímacím řízení pro akademický rok 2018/2019.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
nejsou stanoveny
Garant a místo
Mgr. Richard Zika, Ph.D.
Sekretariát bakalářského studia
Sekretariát bakalářského studia
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr
2
700 (v hodinách celkem)
12 měsíců
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
15000 Kč / rok
Poplatek za program CŽV se platí převodem po uzavření smlouvy. Termín splatnosti poplatku je 31. 10. 2018.

Smlouvu je možné uzavřít v následujících termínech:

úterý 4.9.2018 v 10:00, místnost 5021 - informační přednáška a uzavírání smluv

středa 5.9. 2018 10:00 - 12:00, Sekretariát bakalářského studia (5013) - pouze uzavírání smluv
osvobozeno
Přihláška
U Kříže 8, 158 00 Praha 5 - Jinonice
Sekretariát bakalářského studia
Mgr. Richard Davídek
richard.davidek@fhs.cuni.cz
251 080 374
02.09.2018
Další informace
http://fhs.cuni.cz/FHS-708.html
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK