Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Veřejná a sociální politika NMgr. komb. (2515)
Základní informace
Veřejná a sociální politika NMgr. komb.
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Fakulta sociálních věd
Katedra veřejné a sociální politiky [23-KVSP]
kombinovaný
čeština
Kurz tvoří předměty předepsané pro 1. ročník řádného magisterského studijního programu studijním plánem. O podmínkách tohoto kurzu je s účastníkem uzavřena smlouva.
Veřejná a sociální politika NMgr. - kombinovaná
-
-

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
není stanoveno
Garant a místo
prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., M.Sc.
Katedra veřejné a sociální politiky
Katedra veřejné a sociální politiky
Termín a délka
2017/2018
zimní semestr
1
96 (v hodinách celkem)
6/M
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
18000 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1, studijní oddělení
neurčeno
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222112237
08.09.2017
Další informace
http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-138.html
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK