Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 91)
 
   Přihlásit přes CAS
První pomoc (3836)
Základní informace
První pomoc
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: 1. lékařská fakulta
Klinika anesteziologie a resuscitace a intenzívní medicíny 1. LF UK a VFN v Praze [11-00700]
prezenční
čeština
10.00 - 14.00 hodin
První pomoc (2 hodiny); resuscitace a praktický nácvik resuscitace (2 hodiny)
Celoživotní vzdělávání nelékařů - zájmový
10.00 - 14.00 hodin
První pomoc (2 hodiny); resuscitace a praktický nácvik resuscitace (2 hodiny)
nejsou
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
MUDr. Václav Vávra
Klinika anesteziologie a resuscitace a intenzívní medicíny 1. LF UK a VFN v Praze
Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání
Karolinum, Ovocný trh 3, Praha 1
Termín a délka
2016/2017
letní semestr, Duben
Krátkodobé
4 (v hodinách celkem)
Sobota - Sobota
22.4.2017
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
0 Kč / program
Přihláška
Centrum CŽV UK
Eva Svobodová
esvob@lf1.cuni.cz
224964571
21.04.2017
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK