Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 91)
 
   Přihlásit přes CAS
Program dovedností pro učitele HV - práce se sborem (2423)
Základní informace
Program dovedností pro učitele HV - práce se sborem
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra hudební výchovy [41-KHV]
prezenční
čeština
Prohloubení a zdokonalení dovedností nezbytných pro řízení pěveckého sboru.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
12872/2011-25
Program dovedností pro učitele HV - práce se sborem
ne
Učitelé hudební výchovy ze všech stupňů škol.
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
získání dalších odborných znalostí v oboru
§ 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
Garant a místo
Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D.
Katedra hudební výchovy
Katedra hudební výchovy
Termín a délka
2017/2018
zimní semestr
2
36 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
5400 Kč / program
Variabilní symbol: 623416
základní
Přihláška
Katedra hudební výchovy, M. Rettigové 4, Praha 1
Katedra hudební výchovy
PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D.
katerina.hurnikova@pedf.cuni.cz
221 900 433
31.08.2017
Veškeré informace poskytuje mailem K. Hurníková.
Další informace
http://pages.pedf.cuni.cz/khv/celozivotni-vzdelavani/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK