Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
Program dovedností pro učitele HV - hra na kytaru (2421)
Základní informace
Program dovedností pro učitele HV - hra na kytaru
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra hudební výchovy [41-KHV]
prezenční
čeština
Prohloubení a zdokonalení nástrojových dovedností. Praktické využití kytary v pedagogické práci.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
12872/2011-25
Program dovedností pro učitele HV - hra na kytaru
ne
Učitelé hudbení výchovy ze všech stupňů škol.

Podrobnosti v rozvrhu
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
získání dalších odborných znalostí v oboru
§ 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
Garant a místo
Mgr. Pavel Šváb
Katedra hudební výchovy
Katedra hudební výchovy
Termín a délka
2017/2018
zimní semestr
2
36 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
5400 Kč / program
Variabilní symbol: 623216
základní
Přihláška
Katedra hudební výchovy, M. Rettigové 4, Praha 1
Katedra hudební výchovy
PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D.
katerina.hurnikova@pedf.cuni.cz
221 900 433
31.08.2017
Veškeré informace poskytuje mailem K. Hurníková.
Další informace
http://pages.pedf.cuni.cz/khv/celozivotni-vzdelavani/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK