Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 91)
 
   Přihlásit přes CAS
Hudební výchova pro učitele MŠ a ZŠ (2123)
Základní informace
Hudební výchova pro učitele MŠ a ZŠ
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra hudební výchovy [41-KHV]
prezenční
čeština
Prohloubení hudebního vzdělání, zvláště praktických hudebních dovedností učitelů MŠ a 1. stupně ZŠ.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
12872/2011-25
Hudební výchova pro učitele MŠ a ZŠ
ne
Učitelé MŠ nebo 1. stupně ZŠ.
Podmínky absolvování a kvalifikace
prezentace projektu
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
získání dalších odborných znalostí v oboru
§ 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
Garant a místo
PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D.
Katedra hudební výchovy
Katedra hudební výchovy
M. D. Rettigové 4, Praha 1
Termín a délka
2017/2018
zimní i letní semestr
1
30 (v hodinách celkem)
Pátek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
3100 Kč / semestr
Variabilní symbol: 623016
základní
Přihláška
Katedra hudební výchovy, M. Rettigové 4, Praha 1
Katedra hudební výchovy
PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D.
katerina.hurnikova@pedf.cuni.cz
221 900 433
31.08.2017
Další informace
http://pages.pedf.cuni.cz/khv/celozivotni-vzdelavani/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK