Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Přípravný dvousemestrální kurz češtiny ke studiu bakalářských nebo magisterských oborů na českých vysokých školách v rozsahu 20 vyučovacích hodin týdně (3803)
Základní informace
Přípravný dvousemestrální kurz češtiny ke studiu bakalářských nebo magisterských oborů na českých vysokých školách v rozsahu 20 vyučovacích hodin týdně
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Ústav jazykové a odborné přípravy
Středisko Praha-Krystal [67-17]
celoživotní vzdělávání
čeština jako cizí jazyk
odborný jazyk
příprava ke studiu na VŠ
prezenční
čeština
Příprava zahraničních studentů na studium na českých VŠ v češtině a dosažení jazykové úrovně B2 SERR, studenti se mohou navíc přihlásit i na vybrané odborné humanitní nebo umělecké předměty podle svého zaměření. Cílovou skupinou jsou zahraniční studenti bez znalosti českého jazyka, kteří chtějí pokračovat ve studiu na českých VŠ.
Přípravný dvousemestrální kurz češtiny ke studiu bakalářských nebo magisterských oborů na českých vysokých školách v rozsahu 20 vyučovacích hodin týdně
20 hodin týdně + vybrané odborné předměty podle zaměření
Dokončené úplné SŠ vzdělání, nebo dokončené VŠ vzdělání bakalářského stupně.

Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Neudělují se.
Garant a místo
PhDr. Zdeňka Malá
Středisko Praha-Krystal
Středisko Praha-Krystal
Termín a délka
2016/2017
Září
2
700 (v hodinách celkem)
Možnost výběru odborných předmětů.
Pondělí - Pátek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
3960 EUR / program
osvobozeno
Přihláška
Elektronicky na níže uvedených webových stránkách.
Věra Jičínská
studujop@ujop.cuni.cz
224990420
15.05.2016
Občané EU do 31.8.2016.
Další informace
http://ujop.cuni.cz/cestina-odborne-predmety-podle-vlastniho-vyberu
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK