Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Přípravný dvousemestrální kurz ke studiu magisterských oborů na českých vysokých školách se zaměřením na medicínské obory v angličtině v rozsahu 35 vyučovacích hodin týdně (3787)
Základní informace
Přípravný dvousemestrální kurz ke studiu magisterských oborů na českých vysokých školách se zaměřením na medicínské obory v angličtině v rozsahu 35 vyučovacích hodin týdně
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Ústav jazykové a odborné přípravy
Středisko Poděbrady [67-40]
celoživotní vzdělávání
odborné předměty
příprava ke studiu na VŠ
prezenční
angličtina
Příprava zahraničních studentů ke studiu medicínských, veterinárních a farmaceutických oborů magisterského studia na VŠ. Příprava na přijímací zkoušky na VŠ.
Přípravný dvousemestrální kurz ke studiu magisterských oborů na českých vysokých školách se zaměřením na medicínské obory v angličtině v rozsahu 35 vyučovacích hodin týdně
2 semestry, 35 vyučovacích hodin týdně – biologie, fyzika, chemie, odborná angličtina, obecná angličtina, čeština
Dokončené úplné SŠ vzdělání.

Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Neudělují se.
Garant a místo
Ing. Daniela Vlková
Středisko Poděbrady
Středisko Poděbrady
Termín a délka
2016/2017
zimní semestr
2
999 (v hodinách celkem)
Celkový počet vyučovacích hodin: 1155
Pondělí - Pátek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
6180 EUR / program
osvobozeno
Přihláška
Elektronicky na níže uvedených webových stránkách.
Věra Jičínská
studujop@ujop.cuni.cz
224990420
15.06.2016
Občané EU do 31.8.2016
Další informace
http://ujop.cuni.cz/en/course/medicine-and-science-pre-programme?from=3
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK