Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 91)
 
   Přihlásit přes CAS
Kočičí zahrada (3763)
Základní informace
Kočičí zahrada
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: 1. lékařská fakulta
Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Praze [11-00611]
prezenční
čeština
Metodika prevence pro 1. stupeň základní školy.
Rozvoj sociálních dovedností dětí v rámci prevence rizikového chování.
MŠMT
41822/2012-201
Celoživotní vzdělávání nelékařů - na výkon povolání
7. 3. 2017 8 hodin kurz
26. 9. 2017 6 hodin následná supervize
Kurz je určený pro pedagogy 1. stupně ZŠ.
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
získání dalších odborných znalostí v oboru
Vyhláška 317/2005 Sb., paragraf 9c
Garant a místo
PhDr. Lenka Skácelová
Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Praze
Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání
Pedagogicko-psychologická poradna Teplice
Termín a délka
2016/2017
letní semestr, Březen
07.03.2017
Krátkodobé
14 (v hodinách celkem)
7.3. a 26.9.2017
7.3.2017
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
2000 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
www.acvz.cz
Děkanát
Eva Svobodová
esvob@lf1.cuni.cz
224964571
31.01.2017
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK