Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 91)
 
   Přihlásit přes CAS
Moderní přístupy k plavání dětí ve školní tělesné výchově (3759)
Základní informace
Moderní přístupy k plavání dětí ve školní tělesné výchově
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra tělesné výchovy [41-KTV]
prezenční
čeština
Teoretická část - poznatky ve výuce plavání
- metodika výuky plavání
- zdravotní aspekty plavání a bezpečnost při plavecké výuce
Praktická část - praktická aplikace poznatků z teorie a metodiky plavání
- základy záchrany tonoucích a první pomoci
Moderní přístupy k plavání dětí mladšího a středního školního věku ve školní a mimoškolní tělesné výchově
Plavání jako celoživotní pohybová aktivita 2 hod
Organizace plaveckého sportu, etapy plavecké výuky 4 hod.
Organizační formy, postupy, metody a didaktika plavání 6 hod.
Bezpečnost při plavecké výuce - právní problematika plavecké výuky 4 hod.
Praxe:
Diagnostika plavecké úrovně 2 hod.
Technika a metodika základních plaveckých dovedností, herní formy ve vodě 2 hod
Technika a metodika jednotlivých plaveckých způsobů 4 hod
Kondiční aktivity ve vodě 2 hod.
Význam a použití plaveckých pomůcek v etapách plaveckého výcviku 2 hod.
Bezpečnost a záchrana u vody, tonutí, utonutí, rozpoznání tonoucího 2 hod.
Záchrana tonoucího a pomůcky používané při záchranné akci, první pomoc,postupy při poskytování první pomoci 2 hod

20
Akce je určena učitelům TV na všech stupních škol. Podmínkou účasti je zvládnutí plavecké techniky tří plaveckých způsobů.
Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná praktická zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
Teoretický test a praktický pedagogický výstup.Úspěšní absolventi obdrží osvědčení o absolvování akce.
Garant a místo
PaedDr. Irena Svobodová
Katedra tělesné výchovy
Katedra tělesné výchovy
Sportovní areál PedF UK v Brandýse nad Labem
Termín a délka
2017/2018
zimní semestr, Říjen
Krátkodobé
32 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
2800 Kč / program
Přihláška
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, KTV, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
Katedra tělesné výchovy
Karolína Soukupová
karolina.soukupova@pedf.cuni.cz
221900673
30.06.2017
Další informace
http://ktv.pedf.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK