Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 91)
 
   Přihlásit přes CAS
Zdravotní tělesná výchova ve školní tělesné výchově (3758)
Základní informace
Zdravotní tělesná výchova ve školní tělesné výchově
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra tělesné výchovy [41-KTV]
prezenční
čeština
1. Tradiční a netradiční formy zdravotní tělesné výchovy, stavba a organizace cvičebních jednotek.
2. Správné a vadné držení těla, hodnocení, diagnostika.
3. Vliv tělesných cvičení na držení těla. Vyrovnávací cvičení pro jednotlivé oblasti těla,cvičení protahovací, posilovací, relaxační, dechová, koordinační, balanční.
4. Cvičení s tradičním i netradičním náčiním, nové cvičební pomůcky, cvičení na nářadí.
5. Nejčastější druhy oslabení u dětí školního věku, prevence, vhodná cvičení, doporučené pohybové a sportovní aktivity, kontraindikované činnosti.
6. Tělesná výchova a sport handicapovaných dětí, jejich zapojování do cvičebního vyučovacího procesu.
7. Speciální zdravotní cvičební metody a systémy a možnosti aplikace v tělesné výchově a zdravotní tělesné výchově.
Zdravotní tělesná výchova ve školní tělesné výchově
1. Tradiční a netradiční formy zdravotní tělesné výchovy, základní a specifické didaktické formy ve zdravotní tělesné výchově. Zdravotní skupiny, vztah TV, ZTV a LTV. Stavba a organizace cvičebních jednotek, učivo speciální a všestranně rozvíjející. Chyby při cvičení, jejich diagnostika a odstraňování. (4 hod)
2. Správné a vadné držení těla, hodnocení, diagnostika, diagnostické prostředky ve výuce, prevence vadného držení. Funkce a podíl svalů na držení těla, svaly fázické a tonické. Zjišťování odchylek v rovině čelné (skoliotické držení těla, valgozita, varozita) a předozadní (hyperkyfotické, hyperlordotické držení těla, plochá záda), jednoduché funkční zkoušky. (4 hod)
3. Vliv tělesných cvičení na držení těla. Vyrovnávací cvičení pro jednotlivé oblasti těla,
cvičení uvolňovací, mobilizační, protahovací, posilovací, relaxační, dechová, koordinační, balanční. Hluboký stabilizační systém páteře, jeho funkce, prostředky pro jeho vytváření a zpevňování. (4 hod)
4. Cvičení s tradičním i netradičním náčiním, nové cvičební pomůcky, cvičení na nářadí. Význam cvičení s náčiním a na nářadí ve školním vyučování. Cvičení s měkkými míči (overbally), velkými míči (gymbally), bossu a dalšími balančními pomůckami, se švihadly, krátkými tyčemi, pružnými tahy, malými míčky, cvičení na lavičkách, žebřinách, švédských bednách, na židlích. (8 hod)
5. Nejčastější druhy oslabení u dětí školního věku, prevence, vhodná cvičení, doporučené pohybové a sportovní aktivity, kontraindikované činnosti při oslabení aparátu pohybového, respiračního, kardiovaskulárního, nervového, smyslového, reprodukčního, metabolického, při psychických poruchách a poruchách chování.(4 hod)
6. Tělesná výchova a sport handicapovaných dětí, jejich zapojování do cvičebního vyučovacího procesu. Možnosti integrace dětí s různými typy oslabení do zdravotní TV a ostatních vyučovacích předmětů. (částečné a úplné osvobozování z tělesné výchovy kontra zapojování dětí s oslabením do vyučovacího procesu, příprava učitele pro integrované vyučování, spolupráce s rodinou a lékařem, výhody a nevýhody, bezpečnost). (4 hod)
7. Speciální zdravotní cvičební metody a systémy a možnosti aplikace v tělesné výchově a zdravotní tělesné výchově. Úvod do léčebných a zdravotně preventivních programů – dle Pilátese, Mojžíšové, Brüggera, základy dynamické neuromuskulární stabilizace, využití principu postizometrické relaxace a senzomotorické stimulace. (4 hod)
17
Do vzdělávací akce budou zahrnuti kromě učitelů MŠ a 1. stupně ZŠ pouze učitelé TV na 2. stupni ZŠ a SŠ.
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
Předvedení zvládnutí nově nabytých vědomostí a dovedností formou pedagogického výstupu na zvolené či zadané téma
Garant a místo
PaedDr. Marie Hronzová
Katedra tělesné výchovy
Katedra tělesné výchovy
Sportovní areál UK PedF v Brandýse nad Labem.
Termín a délka
2017/2018
zimní semestr, Říjen
Krátkodobé
32 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
2500 Kč / program
Přihláška
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, KTV, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
Katedra tělesné výchovy
Karolína Soukupová
karolina.soukupova@pedf.cuni.cz
221900673
30.06.2017
Další informace
http://ktv.pedf.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK