Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 91)
 
   Přihlásit přes CAS
Moderní gymnastické formy ve školní tělesné výchově pro učitele ZŠ (3757)
Základní informace
Moderní gymnastické formy ve školní tělesné výchově pro učitele ZŠ
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra tělesné výchovy [41-KTV]
prezenční
čeština
Program je zaměřen na upevnění a rozvoj zdravotně orientované zdatnosti pomocí moderních gymnastických forem vytrvalostního charakteru, posilovacího a protahovacího charakteru.
Bude využíváno i různé doplňkové nářadí a náčiní. Cvičební lekce budou obohaceny o poslední noviny v moderních gymnastických formách. Lekce budou zaměřeny na všechny dětské a juniorské kategorie.
MŠMT ČR
Moderní gymnastické formy ve školní i mimoškolní tělesné výchově
Obsah akce – podrobný přehled témat výuky:
Program je zaměřen na upevnění a rozvoj zdravotně orientované zdatnosti pomocí moderních gymnastických forem vytrvalostního charakteru, posilovacího a protahovacího charakteru.
Bude využíváno i různé doplňkové nářadí a náčiní. Cvičební lekce budou obohaceny o poslední noviny v moderních gymnastických formách. Lekce budou zaměřeny na všechny dětské a juniorské kategorie.

Základní tématické celky:
1. Moderní gymnastické formy vytrvalostního charakteru (aerobic, dance aerobic, step aerobic, aqua aerobic) – teorie a praxe (10 hodin)
2. Moderní gymnastické formy posilovacího charakteru – teoretické základy posilování u cvičenců různého věku a výkonnosti, praxe – svalové testy, nácvik techniky, využití různých organizačních forem, využití náčiní a nářadí (8 hodin)
3. Moderní gymnastické formy protahovacího charakteru (strečink), teoretické základy, praxe – svalové testy (6 hodin)
4. Správné držení těla v moderních gymnastických formách (balanční formy, body balance, speciální cvičení na formování postavy, specifika zapojení svalů hlubokého stabilizačního systému) – praxe (8 hodin).

Hodinová dotace: 32 hodin
4 hodiny: problematika držení těla, diagnostika držení těla, hluboký stabilizační systém
2 hodiny: teorie - didaktické aspekty moderních gymnastických forem (organizační formy,zásady, didaktické styly), specifika motorického učení
2 hodiny: teorie – věkové zákonitosti
2 hodiny: teorie rozvoje pohybových schopností (teoretická východiska, metody, diagnostika)
4 hodiny: praxe – mobilizační cvičení a strečink
8 hodin: praktické hodiny posilovacího charakteru – body balance, P class, Pilates, balantes,kruhový trénink, core training atd., využití náčiní a nářadí (fit balls, over balls, balanční plochy, expandéry, Thera band, ap.)
2 hodiny: teorie aerobních forem gymnastiky (názvosloví, pohybové prostředky, technika cvičení, cuing, metody nácviku)
6 hodin: praktické hodiny různých stylů aerobiku (klasický, dance, step, aqua)
2 hodiny: metodické výstupy studentů

25
Vzdělávací akce je určena učitelům tělesné výchovy na ZŠ. Předpokladem jsou základní vědomosti z oblasti anatomie, obecné fyziologie a fyziologie tělesných cvičení, psychologie, didaktiky TV atd., které nebudou zvlášť přednášeny.
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
získání dalších odborných znalostí v oboru
Na závěr vzdělávací akce zpracují absolventi písemnou přípravu na lekci z oblasti moderních gymnastických forem a provedou metodický výstup. Úspěšní absolventi obdrží osvědčení o absolvování akce.
Garant a místo
PaedDr. Jana Hájková
Katedra tělesné výchovy
Katedra tělesné výchovy
tělocvična a bazén Univerzity Karlovy – Pedagogické fakulty v Brandýse nad Labem.
Termín a délka
2017/2018
zimní semestr, Říjen
Krátkodobé
32 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
2825 Kč / program
Přihláška
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, KTV, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
Katedra tělesné výchovy
Karolína Soukupová
karolina.soukupova@pedf.cuni.cz
221900673
30.06.2017
Další informace
http://ktv.pedf.cuni.cz/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK