Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Online kurz Čeština pro cizince – úroveň A1, SERR (3725)
Základní informace
Online kurz Čeština pro cizince – úroveň A1, SERR
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Ústav jazykové a odborné přípravy
Centrum informačních a komunikačních technologií ve výuce [67-41]
celoživotní vzdělávání
čeština jako cizí jazyk
e-learning
kurzy
on-line výuka
distanční
čeština
Online kurz českého jazyka s asistencí tutora je určen těm, kteří s češtinou jako s cizím jazykem začínají nebo si potřebují své znalosti a dovednosti zopakovat. Zprostředkujícími jazyky jsou angličtina, ruština, španělština, francouzština a němčina (instrukce, slovníky a vysvětlující texty).
Online kurz Čeština pro cizince – úroveň A1, SERR
Kurz se skládá z 15 lekcí, které jsou rozděleny do 5 modulů. 1 modul zahrnuje 1 měsíc studia s asistencí tutora.
Nejsou stanoveny.

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Neudělují se.
Závěrečná prezenční zkouška je podmínkou pouze pro získání osvědčení o studiu.
Garant a místo
PhDr. Petr Hercik, Ph.D.
Centrum informačních a komunikačních technologií ve výuce
Centrum informačních a komunikačních technologií ve výuce
Internet
Termín a délka
2016/2017
zimní i letní semestr
Krátkodobé
999 (v hodinách celkem)
Délka v hodinách je individuální (e-learning).
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
390 EUR / program
Možnost zakoupit libovolný počet modulů z kurzu (max. 5).
osvobozeno
Přihláška
Elektronicky na níže uvedených webových stránkách.
Jan Houžvička
cdv@ujop.cuni.cz
775467783
30.06.2017
Průběžný příjem přihlášek.
Další informace
http://ujop.cuni.cz/kurz/online-kurz-cestina-pro-cizince-uroven-a1-serr
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK