Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
Aktivní a úspěšné stárnutí (3698)
Základní informace
Aktivní a úspěšné stárnutí
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Katedra andragogiky a personálního řízení [21-KANPR]
prezenční
čeština
Anotace:
Cílem kurzu je seznámení se sociálními, kulturními, ekonomickými a politickými souvislostmi stárnutí české populace. Analyzována bude problematika tzv. ageismu (diskriminace na základě věku) a stereotypizace starších dospělých, přípravy na stáří nebo tzv. „stříbrné ekonomiky“. Zvláštní pozornost bude věnována možnostem a bariérám vzdělávání a učení (se) v seniorském věku. Absolvování kurzu by mělo přispět ke komplexnímu porozumění všem relevantním kontextům stárnoucí společnosti a v neposlední řadě umožnit posluchačům zkvalitnit proces vlastního učení se.
Aktivní a úspěšné stárnutí
Osnova přednášek:
• Stárnutí a stáří v optice vědy
• Stárnutí obyvatel ČR – příčiny a prognózy
• Postavení seniorů v moderní společnosti, stříbrná ekonomika
• Příprava na stáří jako celoživotní proces
• Možnosti a bariéry vzdělávání ve třetím věku
• Fyzické a psychické stárnutí a jeho vliv na vzdělavatelnost seniorů
• Fáze procesu učení: osvojování a upevňování
• Zásady efektivního učení se ve třetím věku
• Nabídka vzdělávacích a volnočasových aktivit pro seniory v ČR
ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a důchodový věk

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PhDr. Michal Šerák, Ph.D.
Katedra andragogiky a personálního řízení
Centrum dalšího vzdělávání
FF UK, nám. J. Palacha 2, Praha 1
Termín a délka
2017/2018
zimní semestr
1
18 (v hodinách celkem)
Pátek
6.10.2017
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
600 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2017
2.5.2017-31.5.2017
Další informace
www.ff.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK