Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
Antické památky na seznamu dědictví UNESCO (3655)
Základní informace
Antické památky na seznamu dědictví UNESCO
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Centrum dalšího vzdělávání [21-CDV]
prezenční
čeština
Anotace:
Přednáškový cyklus se zaměří na rozsáhlý soubor antických památek, které jsou na seznamu Světového dědictví UNESCO. Ty budou prezentovány primárně s ohledem na jejich geografickou polohu v současných státech (které je spravují), ale též s ohledem na někdejší římské provincie. Následně tyto památky budou posluchačům přiblíženy z hlediska jejich významu, a to v kontextech někdejšího světa římského i současného.
Antické památky na seznamu dědictví UNESCO
Osnova přednášek:
• UNESCO a seznam světového dědictví, principy, cíle, antické památky na seznamu
• Řecko I
• Řecko II
• Itálie I
• Itálie II
• Západní Evropa
• Severní Afrika
• Blízký východ a Malá Asie
• Analýza a shrnutí
ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a důchodový věk

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PhDr. Pavel Titz, Ph.D.
Centrum dalšího vzdělávání
Centrum dalšího vzdělávání
FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1
Termín a délka
2017/2018
zimní semestr
1
18 (v hodinách celkem)
Pátek
13.10.2017
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
600 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2017
2.5.2017-31.5.2017
Další informace
www.ff.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK