Já - unijní Evropan (2437)
Základní informace
Já - unijní Evropan
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Ústřední knihovna
Evropské dokumentační a informační středisko [68-EDIS]
prezenční
čeština
Posluchači získají informaci o historii vize mírového soužití evropských států a strukturovaný přehled o institucích i fungování Evropské unie včetně aktuálních problémů. Své poznání si účastníci obohacují i formou zábavných kvízů o reáliích Unie či virtuálními procházkami stěžejních institucí EU. V rámci semináře posluchači praktikují s databázemi EU on-line.
Já - unijní Evropan
ne
20
50+; zájem o Evropskou unii

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
MUDr. Jitka Feberová, Ph.D.
Evropské dokumentační a informační středisko
Evropské dokumentační a informační středisko
Ústřední knihovna UK - EDIS, Krystal - 2.p., José Martiho 2/407, Praha 6
Termín a délka
2017/2018
zimní semestr
1
14 (v hodinách celkem)
13.11.2017-4.12.2017. Úterý 14h-17:30.
Úterý - Úterý
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
0 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
Ústřední knihovna UK - EDIS, Ovocný trh 3-5, 116 36, Praha 1
Evropské dokumentační a informační středisko
Bc. Jan Jersák
PhDr. Marcela Vašíčková
office@eis.cuni.cz
224 491 341
31.10.2017
22.4.2017-31.10.2017
Další informace
http://ukuk.cuni.cz/evropske-dokumentacni-a-informacni-stredisko-edis/kurzy/