Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 104)
 
   Přihlásit přes CAS
Senioři a kompetence - senioři a funkční gramotnost (3240)
Základní informace
Senioři a kompetence - senioři a funkční gramotnost
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Ústřední knihovna
Evropské dokumentační a informační středisko [68-EDIS]
prezenční
čeština
Senioři si osvojí širší vědomosti v oblasti zdravotní a pohybové gramotnosti, komunikační, informační a mediální gramotnosti a gramotnosti právní. Témata jsou úzce spjata s unijní společenskou podporou i potřebou zdravého stárnutí i s celoživotním učením: učit se vědět, učit se dělat, učit se spolužití, učit se být.
Senioři a kompetence - senioři a funkční gramotnost
ne
55+

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
MUDr. Jitka Feberová, Ph.D.
Evropské dokumentační a informační středisko
Evropské dokumentační a informační středisko
Ústřední knihovna UK - EDIS, Krystal - 2.p., José Martiho 2/407, Praha 6
Termín a délka
2017/2018
zimní semestr
1
20 (v hodinách celkem)
9.10.2017-6.11.2017, úterý 13:30-17:00.
Úterý - Úterý
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
0 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
Ústřední knihovna UK - EDIS, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1
Evropské dokumentační a informační středisko
PhDr. Marcela Vašíčková
office@eis.cuni.cz
224 491 341
20.09.2017
22. 4. – 30. 6. 2017; 1. 9. – 20. 9. 2017
Přihlášku zasílejte mailem, telefonicky či poštou na uvedené kontaktní údaje. Přijetí je odvislé od počtu přihlášených účastníků - záleží na pořadí přihlášky.
Další informace
http://knihovna.cuni.cz/evropske-dokumentacni-a-informacni-stredisko-edis/kurzy/seniori-a-kompetence/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK