Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Aktivita seniorů v EU: Senioři a informační společnost; Senioři a duševní zdraví (1086)
Základní informace
Aktivita seniorů v EU: Senioři a informační společnost; Senioři a duševní zdraví
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Ústřední knihovna
Evropské dokumentační a informační středisko [68-EDIS]
prezenční
čeština
Kurz vytváří a rozvíjí informační gramotnost - představuje základy internetu a práce s elektronickým zařízením, informuje o elektronických zdrojích, o online službách, seznamuje s nejnovějšími možnostmi informačních technologií, komunikaci v rámci sociálních sítí či využívání tabletu a čtečky. Vytváří a stimuluje zájem o komunikační strategii, o informace a materiály EU vztahující se zejména k seniorům a jejich potřebám v širokém okruhu témat. Zážitková forma práce s informacemi nabízí i aktivizační přístupy podněcující vizualizační schopnosti mozku, asociační a logické myšlení, představivost a tvořivost. Duševní zdraví je přiblíženo z celistvého pohledu na člověka.

Jednotlivá témata programu kurzu obsahují jak teoretickou část, tak i bezprostředně navazující praktická cvičení.

Praktikování ve cvičeních v rámci tématu kurzu vychází i z individuálních potřeb studentů.
Aktivita seniorů v EU: Senioři a informační společnost; Senioři a duševní zdraví
ne
20
55+; základní znalost práce s PC.

Podmínky absolvování a kvalifikace
obhajoba závěrečné práce
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
MUDr. Jitka Feberová, Ph.D.
Evropské dokumentační a informační středisko
Evropské dokumentační a informační středisko
Ústřední knihovna UK - EDIS, Krystal - 2.p., José Martiho 2/407, Praha 6
Termín a délka
2017/2018
zimní semestr
2
72 (v hodinách celkem)
2.10.2017 - 14.5.2018, pondělí 13:00 - 15:30
Pondělí - Pondělí
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
0 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
Ústřední knihovna UK - EDIS, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1
Evropské dokumentační a informační středisko
Bc. Jan Jersák
PhDr. Marcela Vašíčková
office@eis.cuni.cz
224 491 341
20.09.2017
22.4.2017 – 30.6.2017; 1.9.2017 – 20.9.2017
Přihlášku zasílejte mailem, telefonicky či poštou na uvedené kontaktní údaje. Přijetí je odvislé od počtu přihlášených účastníků - záleží na pořadí přihlášky.
Další informace
http://ukuk.cuni.cz/evropske-dokumentacni-a-informacni-stredisko-edis/kurzy/aktivita-senioru-v-eu/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK