Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
Americká literatura 1900-1950 (3612)
Základní informace
Americká literatura 1900-1950
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Fakulta sociálních věd
neurčeno [23-N]
prezenční
čeština
V kurzu se posluchačům představí nejvýznamnější postavy americké literatury první poloviny 20. století. Autory takzvané „ztracené generace“, Ernesta Hemingwaye, Francise Scotta Fitzgeralda, a Johna Dos Passose. Samozřejmě nemůžeme pominout představitele amerického Jihu a pravděpodobně největšího amerického autora 20. století Williama Faulknera. Seznámíme se také se sociální kritikou Johna Steinbecka a s pohledem na americkou společnost z pera černošské spisovatelky Zory Neal Hurstonové. U každého autora dostanou posluchači základní přehled o životě a díle a pak se seznámí podrobněji s jeho stěžejním dílem v českém překladu.

Posluchači budou hodnoceni na základě krátké seminární práce, jejíž téma si mohou vybrat po poradě s vyučujícím.
Americká literatura 1900-1950
pátek 10:00 - 11:30 hod.
žádné

Podmínky absolvování a kvalifikace
obhajoba závěrečné práce
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PhDr. Jiří Hanuš
Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Institut komunikačních studií a žurnalistiky
FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Termín a délka
2017/2018
zimní semestr, Říjen
1
14 (v hodinách celkem)
Celkem sedm vyučovacích hodin
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
300 Kč / semestr
Přihláška
FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
neurčeno
Bc. Martina Kuncová, DiS.
martina.hykesova@fsv.cuni.cz
222112230
22.09.2017
Přihlášku je možné stáhnout na internetu http://www.fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html
nebo vyzvednout osobně na FSV UK, Smetanovo nábř. 6, Praha 1, místnost č. 210
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK