Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 91)
 
   Přihlásit přes CAS
Chemie - náš život, naše budoucnost, nikoli zkáza (2307)
Základní informace
Chemie - náš život, naše budoucnost, nikoli zkáza
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra chemie a didaktiky chemie [41-KCHDCH]
prezenční
čeština
3. ročník - metodický
Metody studia chemických látek a reakcí
Určeno především absolventům 1. a 2. ročníku - nejen jim
Chemie - náš život, naše budoucnost, nikoli zkáza
1. Úvod do studia. Laboratorní řád. Bezpečnostní předpisy. Přehled metod studia chemických látek a reakcí. Literatura. Požadavky ke zkoušce.
2. Fyzikální měření v chemické laboratoři. Veličiny a jejich jednotky.
3. Orientační zkoušky látek. Expres testy a testery.
4. Kvalitativní analýza - analytické reakce iontů a funkčních skupin. Systematický postup kvalitativní analýzy.
5. Chemické metody kvantitativní analýzy: gravimetrie, titrace, volumetrie (plynoměrná analýza).
6. Optické metody: kolorimetrie, fotometrie, refraktometrie, polarimetrie, spektroskopie.
7. Elektroanalytické metody: založené na měření el. vlastností, elektrodových reakcí, pohybu v elektrickém poli.
8. Separační metody, zejména chromatografické.
9. Metody termometrické, magnetometrické, radiochemické, mikroskopické.
10. Závěrečná samostatná laboratorní práce: částečná analýza přiděleného vzorku -vody, -piva, -tabákového výrobku, -léčiva, -půdy, slitiny, -potraviny, vitamínového přípravku ....

Literatura:
Holada, K.: Cvičení z technické chemie...
Kozáková, M.-Holada, K.-Malaníková, H.: Laboratorní technika
Kopie speciálních návodů...

15
Maturita se nevyžaduje
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
docházka
Garant a místo
doc. RNDr. Karel Holada, CSc.
Katedra chemie a didaktiky chemie
Katedra chemie a didaktiky chemie
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Katedra chemie a didaktiky chemie, terén
Termín a délka
2017/2018
zimní semestr
2
80 (v hodinách celkem)
1x měsíčně + 1-2 přednášky 80% a exkurze 20%
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
250 Kč / semestr
Poplatek za program uhraďte převodem na účet PedF UK: KB, a. s., Praha 1, čís. účtu: 85236011 kód banky: 0100, variabilní symbol:671417, do zprávy pro příjemce napište jméno účastníka.
osvobozeno
Přihláška
Pedagogická fakulta, Magdalény Rettigové 4, 116 39, Praha 1
Studijní oddělení
Terezie Šturmová
terezie.sturmova@pedf.cuni.cz
221 900 267
30.05.2017
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK