Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 104)
 
   Přihlásit přes CAS
Geografie a demografie (1514)
Základní informace
Geografie a demografie
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Přírodovědecká fakulta
Oddělení podpory vědy [31-650]
prezenční
čeština
1. Globální problémy a globalizace, ekonomické modely. 2. Problémy urbanizace u nás a ve světě. 3. Některé otázky hladu ve světě. 4. Problémy migrace. 5. Voda - základ života I. 6. Voda - základ života II. 7. Současný stav populačního vývoje světa. 8. Populační vývoj ČR. 9. Demografická situace v Evropě. 10. Demografické prognózy a proces demografického stárnutí. 11. Demografické problémy vybraných světových populací. 12. Globalizace světa a její pozitiva a negativa.
Přihlášku je možné doručit osobně kontaktní osobě, poslat poštou nebo emailem, nebo vyplnit elektronickou přihlášku na adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky
Geografie a demografie
ano
25
maturita, důchodový věk

Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
prof. doc. Ing. Zdeněk Pavlík, CSc., DrSc.
Sekce geografie
Katedra demografie a geodemografie
Katedra fyzické geografie a geoekologie
Albertov 6, Praha 2
Termín a délka
2017/2018
zimní semestr
2
26 (v hodinách celkem)
říjen 2017- květen 2018
Pátek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
Albertov 6, 128 43 Praha 2
Oddělení podpory vědy
Bc. Veronika Fialová
veronika.tesarikova@natur.cuni.cz
221951067
20.09.2017
od června
1.6.2017-20.9.2017
Další informace
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/u3v
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK