Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Přípravný kurz (1019)
Základní informace
Přípravný kurz
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Lékařská fakulta v Hradci Králové
Děkanát [15-900]
prezenční
čeština
Příprava v oblastech somatologie, biologie, chemie a fyziky.
Přípravný kurz
ano
250
Není stanoveno

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Za účast v kurzu nejsou stanoveny žádné kredity.
Garant a místo
doc. MUDr. Alena Stoklasová, CSc.
Děkanát
Děkanát
Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr
2
90 (v hodinách celkem)
7/M
Sobota
22.9.2018
27.4.2019
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
5000 Kč / program
Účet: 198592792/0300
Variabilní symbol: vygenerované číslo elektronické přihlášky
Specifický symbol: 83080
IBAN: CZ46 0300 0000 0001 9859 2792
ČSOB, a. s., Hradec Králové

Elektronickou přihlášku není třeba tisknout a posílat.
Přihlášky ke kterým do 21.9.2018 nedojde platba za přípravný kurz, budou vyřazeny.
Děti zaměstnanců LF a FN HK zašlou potvrzení o zaměstnání rodičů poštou na studijní oddělení (Lékařská fakulta UK, studijní oddělení, Šimkova 870, 50038 Hradec Králové) nebo oskenují jako přílohu k přihlášce. V tomto případě je poplatek 2500 Kč.
základní
Přihláška
-
Děkanát
Ing. Eva Faistová
FaistovaE@lfhk.cuni.cz
495 816 220
19.09.2018
Další informace
www.lfhk.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK