Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 104)
 
   Přihlásit přes CAS
Teologická antropologie (2741)
Základní informace
Teologická antropologie
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Katolická teologická fakulta
Katedra systematické teologie a filosofie [26-KST]
kombinovaný
čeština
Kurs teologické antropologie uvádí posluchače do poznání toho, proč a jak trojjediný Bůh v Ježíši Kristu stvořil člověka, a toho, jak toto své dílo - navzdory hříchu - přivádí k zamýšlenému cíli. Zabývá se tedy tím, jak Kristus "právě zjevením tajemství Otce a jeho lásky plně odhaluje člověka jemu samému a dává mu poznat vznešenost jeho povolání" (Gaudium et spes, 22).
Teologická antropologie
1. Teoretické, dějinné a metodologické základy teologické antropologie
2. Předurčení
3. Stvoření
4. Boží obraz a podobenství
5. Prvotní a dědičný hřích, hříšník
6. Ospravedlnění a milost
Zájem o teologii, schopnost číst odbornou studijní literaturu.

Podmínky absolvování a kvalifikace
ústní zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
7
Garant a místo
ThLic. Mgr. Prokop Brož, Th.D.
Katedra systematické teologie a filosofie
Katedra systematické teologie a filosofie
Katolická teologická fakulta UK, Thákurova 3, Praha 6
Termín a délka
2017/2018
zimní semestr
2
14 (v hodinách celkem)
Sobota - Sobota
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / program
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100, variabilní symbol prvních šest číslic rodného čísla, specifický symbol (= číslo kurzu). Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Přihláška
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, studijní oddělení
Děkanát KTF
Bc. Eva Roškotová
studijni@ktf.cuni.cz
220181383
30.09.2017
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK