Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Přehledné dějiny renesančního umění 1 (1163)
Základní informace
Přehledné dějiny renesančního umění 1
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Katolická teologická fakulta
Ústav dějin křesťanského umění [26-UDKU]
prezenční
čeština
Program poskytuje základní vědomosti z historických a uměnovědních disciplín, které jsou nezbytné k porozumění a interpretaci renesančního umění se zvláštním akcentem na umění křesťanské. Je uskutečňován formou přednášek a samostatného studia. Jeho náplň odpovídá jednosemestrálnímu předmětu Přehledné dějiny renesančního umění 1 (KDKU020) v bakalářském studijním programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury, obor Dějiny křesťanského umění.
Přehledné dějiny renesančního umění 1
ne
Počet účastníků je omezen.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
jiná
Garant a místo
PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D.
doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.
Ústav dějin křesťanského umění
Ústav dějin křesťanského umění
sídlo fakulty (Thákurova 3, Praha 6), učebna P6
Termín a délka
2017/2018
zimní semestr
1
56 (v hodinách celkem)
2 hod./týdně
Čtvrtek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
700 Kč / program
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100, variabilní symbol prvních šest číslic rodného čísla, specifický symbol (= číslo kurzu). Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Přihláška
Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
Děkanát KTF
Bc. Eva Roškotová
studijni@ktf.cuni.cz
220181383
30.09.2017
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK